L, 4.02.2023

Nõustaja: Baltika majanduslik seis on saneerimismeetmetega paranenud

BNS
Nõustaja: Baltika majanduslik seis on saneerimismeetmetega paranenud
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Baltika Group tegevjuht ja juhatuse esimees Flavio Perini.
Baltika Group tegevjuht ja juhatuse esimees Flavio Perini. Foto: Tairo Lutter

Baltika saneerimisnõustaja hinnangul on ettevõtte majanduslik seisund saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena paranenud.

2022. aasta esimese nelja kuu tulemustele avaldas märkimisväärset mõju sõda Ukrainas, mis vähendas oluliselt kaupluste külastatavust esimestel märtsikuu nädalatel kogu Baltikumis. Lisaks kannatas esimese kvartali jooksul kogu Baltikum endiselt kõrge COVID-19 haigestumise käes ning pakkus väljakutseid nii kaupluste igapäevatöö korraldamisel kui mõistagi ka poodide külastatavuse osas, teatas Baltika börsile.

Tänu saneerimismenetlusele on Baltika saanud võtta ette samme äristrateegia elluviimisel – sulgeda valdav enamus kahjumlikke kaupluseid ning lansseerida uus poekontseptsioon kolmes asukohas. Kuigi Baltika müügitulu vähenes kahjumlike poodide planeeritud sulgemise tõttu, kompenseerib seda ettevõtte juhatuse liikme Brigitta Kippaki sõnul uute kontseptsioonkaupluste avamine. Baltika avas uued Ivo Nikkolo kontseptsioonipoed märtsis ja aprillis Spice kaubanduskeskuses Riias, Rotermanni kvartalis Tallinnas ning Riga Plaza kaubanduskeskuses Riias.

Saneerimisnõustaja hinnangul on Baltika majanduslik seisund saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena paranenud. Baltika kinnitab seejuures, et suudab edukalt saneerimiskava ja kavaga võetud kohustused täita ning ettevõtte omakapitali taastada.

Harju maakohus kinnitas Baltika saneerimiskava 2020. aasta 19. juunil. Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12,2 miljonit eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas. Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda esimese rühma nõuetelt intressi ning alates 2021. aasta juunist alustada esimese rühma põhinõuete maksmist. Baltika on vastava kohustuse täitnud Swedbank AS ees.

Teised esimese rühma võlausaldajad on saneerimisnõustajat teavitatud, et võlausaldajad ei nõua oma nõuete täitmist vastavalt saneerimiskavale ja on nõus nende tasumisega hilisemal ajal.

Saneerimiskava kohaselt algab teise rühma põhinõuete maksmine 2021. aasta lõpust, ettevõte on saneerimiskavas ettenähtud maksed tähtajaks tasunud.

Esimese kuue kuu vältel pärast saneerimiskava kinnitamist avaldasid Baltika majanduslikule seisundile positiivset mõju võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud.

Pandeemia jättis tulemustele jälje

2020. aastal toimunud järsk müügitulu langus, mida osaliselt kompenseeriti e-kanali müügiga, tähendas 2021. aastal Baltikale saneerimiskavas progoonistud müügitulust väiksemat tulu. Tegelik müügitulu 12 kuu kohta oli 6,1 miljonit eurot, mil saneerimiskavas prognoositud nelja kuu müügitulu ulatus 8,9 miljoni euroni, aga tegelik müügitulu oli vaid 1,4 miljonit eurot.

Sellest tulenevalt oli Baltika tegelik brutokasum 711 000 eurot ja ärikahjum 2,9 miljonit eurot.

Baltika 28 kuu kumulatiivsesse kasumiaruandesse, ehk perioodi 1. jaanuar 2020 kuni 30. aprill 2022, langeb saneerimiskava meetmete rakendamise mõju kui ka COVID-19 viirusest tingitud kaupluste sulgemise mõju, seega on müügitulu kui ka ärikasumi koondnäitajad tegelikkuses madalamad kui saneerimiskavas toodud prognoosis.

28 kuu prognoositav müügitulu oli 38,7 miljonit eurot, kuid tegelikuses 17,5 miljonit eurot. Brutokasum ja ärikahjum vastavalt 2,3 miljonit eurot ja 3,4 miljonit eurot.

30. aprilli seisuga töötas Baltikas 39 inimest ning tööjõu kulud sama aja seisuga olid 5,2 miljonit eurot. 30. aprilli seisuga oli Baltika omakapital negatiivne, olles 821 000 eurot.

Samal ajal moodustasid Baltika maksetähtaega ületavad võlgnevused hankijatele 369 000 eurot, nendest oli tasumata 138 000 eurot. Baltika vabade rahaliste vahendite jääk oli 738 000 eurot. Ettevõtte lühiajalised nõuded olid 2,4 miljonit eurot ja lühiajalised kohustused 1,7 miljonit eurot.

Saneerimiskava täitmise seisukohalt on saneerimisaruande järgi oluline, kas Baltika prognoositavad majandustulemused, arvestades 2021. ja 2022. aasta esimeses pooles toimunud finantstulemuste halvenemist, on edaspidi sellised, mis võimaldavad võlausaldajate nõuete rahuldamist saneerimiskavas ettenähtud aja jooksul. Baltika juhtkonna poolt saneerimisnõustajale antud selgituste kohaselt on Baltika prognoositavad finantstulemused ja rahavood selleks piisavad.

Märksõnad
Tagasi üles