L, 28.01.2023

Konkurentsiamet lõpetas järelevalvemenetluse Worldwide Cargo Establishmenti leppetrahvi suhtes

Romet Kreek
, majandusajakirjanik
Konkurentsiamet lõpetas järelevalvemenetluse Worldwide Cargo Establishmenti leppetrahvi suhtes
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tallinna Sadam
Tallinna Sadam Foto: Toomas Huik

Konkurentsiamet lõpetas Worldwide Cargo Establishmenti (WCE) 30.10.2019 esitatud kaebuse alusel alustatud järelevalvemenetluse Tallinna Sadama tegevuse suhtes, teatas ettevõte börsile.

Järelevalvemenetluse eesmärgiks oli selgitada, kas Tallinna Sadama infrastruktuuri kasutamise pakkumisel WCE-le Muuga sadamas esinevad rikkumise tunnused. Konkurentsiamet Tallinna Sadama turupositsiooni ei analüüsinud, kuid jõudis siiski järelevalvemenetluse tulemusel järeldusele, et Tallinna Sadama tegevuses puuduvad igal juhul sõltumata Tallinna Sadama turupositsioonist konkurentsiseaduse rikkumise tunnused ja ettevõte ei ole konkurentsi oluliselt kahjustanud, sh ei nähtu konkurentsi olulise kahjustamise ohtu.

Lisaks toimus osapoolte vahel samadel asjaoludel tsiviilkohtuvaidlus. 30.05.2018 esitas WCE Harju maakohtule Tallinna Sadama vastu hagiavalduse, milles nõudis koostöölepingus minimaalse kaubamahu vähendamist tagasiulatuvalt alates 2015. aastast ja aastate 2015–2017 eest tasutud leppetrahvide kogusummas 0,45 mln eurot tagastamist koos kogunenud viivistega.

Harju maakohtu 19.01.2021 otsusega jäeti hagiavaldus rahuldamata ja menetluskulud WCE kanda. WCE esitas apellatsioonkaebuse ringkonnakohtule ja 22.10.2021 otsusega jättis Tallinna ringkonnakohus apellatsioonkaebuse rahuldamata, kuna asus seisukohale, et Tallinna Sadamal puudub turgu valitsev seisund. 22.11.2021 esitas WCE riigikohtule Tallinna ringkonna otsuse peale kassatsioonikaebuse. Riigikohus tegi 11.04.2022 määruse, millega jättis kassatsioonikaebuse menetlusse võtmata. Määruse tegemise päeval jõustusid eeltoodud Tallinna ringkonnakohtu 22.10.2021 otsus ja Harju maakohtu 19.01.2021 otsus ning kohtuvaidlus lõppes.

WCE on Tallinna Sadama kaubaoperaator, kellele kuulub Muuga sadamas viljaterminal ja kes tegeleb teravilja käitlemisega. Vastavalt pikaajalisele kehtivale koostöölepingule on WCE minimaalne aastase kaubatasu kohustus, mille mittetäitmisel kohustub WCE tasuma Tallinna Sadamale leppetrahvi kohustusliku ja tegeliku kaubamahu täitmise tulemusena kujuneva kaubatasu summa vahe ulatuses.

Märksõnad
Tagasi üles