R, 9.12.2022
Börsi ja krüptoturu hinnad toob sinuni

Finantsinspektsioon leidis Coop Panga riskijuhtimises puudusi

BNS
Finantsinspektsioon leidis Coop Panga riskijuhtimises puudusi
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Coop Pank
Coop Pank Foto: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Peale Coop Pank ASi ja Coop Finants ASi riskijuhtimise põhimõtete hindamist tegi finantsinspektsioon (FI) 26. septembril ettevõtetele ettekirjutused. Tänaseks on Coop Panga sõnul mitu puudust kõrvaldatud.

FI hindas Coop Panga juures krediidiriski juhtimist, üldjuhtimise korraldust, vastavuskontrolli funktsiooni toimimist, operatsiooniriski juhtimist, IT riski juhtimist, likviidsusriski juhtimist ning võtmeisikute sobivuse hindamise süsteemi toimimist.

Coop Finantsi puhul hinnati sise-eeskirju, sisekontrolli meetmeid ning tarbija krediidivõimelisuse hindamise metoodikat, teatas ettevõte börsile.

Puudused Coop Pangas

Kontrollimiseks võeti panga tegevus perioodil 30. september 2020 kuni 30. september 2021. FI tuvastas puudujääke kõikides kontrollitud valdkondades, millest olulisemad olid panga krediidiriski juhtimise ja kontrolli valdkonna puudused, mis olid seotud juriidiliste isikute krediidianalüüsi ja riski hindamise, laenude klassifitseerimise, võlahalduse protsessi ning allahindluste moodustamise metoodikaga.

Finantsjärelevalve hinnangul tuleb Coop Pangal täiustada krediidiriski juhtimist ja kontrollimist.

FI kohustas ettekirjutusega panka sisse viima muudatused organisatsiooni struktuuris, kehtestama protsessid ning sise-eeskirjad, mis tagaksid nõuetele vastava juriidiliste isikute krediidianalüüsi, võlahalduse, laenunõuete riskipõhise klassifitseerimise ning piisavad allahindlused.

Puudused Coop Finantsis

Coop Finantsi kontrolli eesmärk oli hinnata ettevõtte krediidivõimelisuse hindamise metoodika ja selle rakendamise korra vastavust seadusele. Muu hulgas kontrollis inspektsioon, kuidas krediidiandja tarbija kohta infot kogus ja talle krediiti andis. 

Kontrolliti selle aasta jaanuaris-veebruaris sõlmitud tarbijakrediidilepingute krediiditoimikuid ja samal ajal krediidivõimelisuse hindamist reguleerinud sise-eeskirju.

FI tuvastas, et Coop Finantsi tarbijate krediidivõimelisuse hindamist puudutavad sise-eeskirjad ei vastanud täielikult krediidiandjate ja -vahendajate seaduse nõuetele. Amet leiab, et Coop Finants peab enim tähelepanu pöörama krediidivõimelisuse hindamisele ja muutma vastavalt oma sisemisi protsesse.

Asusid olukorda parandama

Coop Pank ja Coop Finants on panga kinnitusel ettekirjutuses toodud puudustest tänaseks mitu juba kõrvaldanud, täiendades sise-eeskirju ja protseduurireegleid. Finantsinspektsiooniga kooskõlastatuna on välja töötatud ka aja- ja tegevuskava allesjäänud puuduste kõrvaldamiseks.

«Meie jaoks on alati oluline täita kõiki regulatsioonidest tulenevaid nõudeid. Nii Coop Pank kui ka Coop Finants on dialoogis järelevalvega ning kõrvaldame viidatud puudused,» kommenteeris Coop Panga riskijuht Heikko Mäe börsiteates.

Inspektsiooni ettekirjutuste järgi peavad Coop Pank ja Coop Finants nimetatud puudused kõrvaldama hiljemalt 31. oktoobriks.

Märksõnad
Tagasi üles