K, 22.03.2023

Tallinna Vee kasum vähenes oluliselt

Romet Kreek
, majandusajakirjanik
Tallinna Vee kasum vähenes oluliselt
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Tallinna Vesi.
Tallinna Vesi. Foto: Sander Ilvest

Tallinna Vesi teenis eelmisel aastal 54,6 miljonit eurot müügitulu ja 8,41 miljonit eurot puhaskasumit. Müügitulu kasvas aastaga 2,4 protsenti tänu pealinna majutus- ja vabaajaasutuste veetarbimise suurenemisele viimases kvartalis.

Neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi kokku 16 miljonit eurot müügitulu. Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 11,6 protsenti, jõudes 4,32 miljoni euroni.

«Neljanda kvartali müügitulu kasvas tänu veetarbimise suurenemisele pealinna majutus- ja vabaajaasutustes. Samuti mõjutas müügitulu suurenemist elektrihinna tõusust tingitud veehinna muutus alates 1. oktoobrist,» sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev.

Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu tõusis neljandas kvartalis eelnenud aastaga võrreldes 20,1 protsenti ja oli kokku 6,1 miljonit eurot. Aasta kokkuvõttes kasvas kõige rohkem just veeteenuste müügitulu, 2021. aastaga võrreldes 8,5 protsenti.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,52 miljon eurot, langedes aastaga 0,28 miljonit eurot. «Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6 protsenti,» selgitas Timofejev.

Kasumit kahandasid elektrihinna ja kemikaalide hinna tõus

Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus, mis suurenes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 48,2 protsenti. Samuti mõjutas ettevõtte tulemusi kemikaalide hüppeline hinnatõus. 2022. aasta kogu brutokasum oli 16,9 miljonit eurot, olles aasta varasemast tulemusest 3,68 miljonit eurot väiksem.

Tallinna Vee ärikasum oli neljandas kvartalis 2,8 miljonit eurot, mis oli võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 0,62 miljonit eurot väiksem. 2022. aasta ärikasum kokku oli 11,32 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelneva aastaga 39,7 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta neljandas kvartalis 2,36 miljonit eurot, mis on 0,85 miljonit vähem kui 2021. aasta samal perioodil. 2022. aasta koguvaates oli puhaskasum 8,41 miljonit eurot. Eelneval aastal oli sama näitaja 16,2 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise aasta neljanda kvartaliga vähenes tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük 14,5 protsenti ehk 0,4 miljonit eurot. 2022. aastal oli ehitusteenuste müügitulu 4,8 miljonit eurot, vähenedes eelnenud aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti ehk 2,5 miljonit eurot. Tulude langus on eelkõige seotud 2022. aasta ehitusmahtude vähenemisega, mis oli tingitud tee-ehituse turul valitsevast ebakindlusest.

Investeeringud nutiarvestitesse ja koostootmisjaama

Eelmisel aastal investeeris Tallinna Vesi torustikku 10,3 miljonit eurot ning kokku rekonstrueeriti ligi 19 km vee- ja reoveetorusid. 

Tallinna Vesi läheb järk-järgult üle kaugloetavatele veearvestitele, mis vabastab inimesed kohustusest saata iga kuu veenäite. Esimesed tuhat klienti said eelmise aasta lõpus juba uued nutiarvestid ning nende paigaldamine jätkub tänavu. Tallinna Vee kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

CO2 jalajälje vähendamiseks võeti Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Tallinna Vesi sõlmis eelmise aasta lõpus lepingu Paljassaare reoveepuhastusjaama elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama rajamiseks, mille abil hakatakse kasutama reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi sooja- ja elektrienergia kulude vähendamiseks. Reoveesettest toodetud biogaas katab kuni 70 protsenti tänasest keskmisest reoveepuhasti elektrienergia tarbimisest aastas. Koostootmisjaam käivitub selle aasta lõpus.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.

Möödunud aasta jooksul võttis ettevõte 3086 veeproovi, millest 99,8 protsenti vastas kõikidele kvaliteedinõuetele. «Kraanivee kvaliteet on jätkuvalt suurepärane, hoolimata kõrgetest välitemperatuuridest,» tõdes Timofejev.

Märksõnad
Tagasi üles