L, 1.04.2023

Uuring: eestimaalased eelistavad investeerimisel III samba pensionifonde ja aktsiaid

Romet Kreek
, majandusajakirjanik
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Raha
Raha Foto: Foto Arvo Meeks/Valgamaalane

Veebruaris SEB läbi viidud tarbijauuringust selgus, et püsivalt investeerib erinevatesse finantsinstrumentidesse rohkem kui kolmandik (37 protsenti) eestimaalastest. Eestis investeerimisega tegelevatest inimestest on ligi pooled oma sääste paigutanud kas III samba pensionifondidesse või aktsiatesse, ka Lätis on enamlevinud investeeringud III samba pensionifondidesse ning Leedus elukindlustustoodetesse.

Uuringus osalenud Eestis elavatest inimestest 18 protsenti tõid välja, et plaanivad investeerida lähima poole aasta jooksul mõnda finantsinstrumenti sama palju kui varem. Lätis ja Leedus oli protsent mõnevõrra kõrgem, vastavalt 22 ja 24 protsenti. Samal ajal üle poole (Eestis 63 protsenti, Lätis 64 protsenti, Leedus 59 protsenti) vastanutest kõikidest Balti riikidest tõid esile, et nad ei tegele investeerimisega.

SEB eraklientide segmendi müügijuht Evelin Koplimäe tõdes, et investeerimine erinevatesse finantsinstrumentidesse ei ole Eestis ja ka teistes Balti riikides veel kuigi populaarne. «Varasemad uuringud näitavad, et eestimaalased peavad kõige paremaks investeeringuks oma eluasemele lisaks soetatud kinnisvara, ent näeme, et kasvamas on siiski huvi ka teiste võimaluste vastu,» ütles Koplimäe ja täiendas, et investeerimise suhtes on avatud eelkõige nooremad.

57 protsenti alla 40-aastatest eestimaalastest nentisid, et kaaluvad lähiajal investeerimisega alustamist. Lätis ja Leedus oli alla 40-aastaste seas investeerimisele avatuid vastavalt 48 protsenti ja 32 protsenti.

Üle poole (51 protsenti) Eestis uuringus osalenutest, kes tegelevad investeerimisega, on oma raha paigutanud III samba pensionifondi. Ka teistes Balti riikides on pensionifondi investeerimine populaarne, sealsetest vastajatest 59 protsenti Lätis ja 37 protsenti Leedus tõi välja oma raha paigutamise just sellesse instrumenti.

«Pensionifondi investeerimine on olulisel kohal. Noorte hulgas on investeerijaid mõnevõrra vähem, ent siiski arvestav hulk 18–29-aastaseid Eestis (38 protsenti), Lätis (44 protsenti) ja Leedus (25 protsenti) on juba investeerinud mõnda III samba pensionifondi. 30–39-aastaste vastajate seas olid protsendid veelgi kõrgemad, vastavalt 63 protsenti Eestis, 59 Lätis ja 39 protsenti Leedus,» märkis Koplimäe ja lisas, et kui Eestis ja Leedus on vanemaealiste, 60–74-aastaste hulgas III samba pensionifondi investeerimine mõnevõrra madalam (vastavalt 36 ja 27 protsenti), siis Lätis on see protsent kõrge ka vanemaealiste hulgas, koguni 63 protsenti.

Investeerimisega tegelevatest eestimaalastest 48 protsenti on oma raha paigutanud  aktsiatesse. Lätis ja Leedus on aktsiatesse investeerinud vaid vastavalt 18 ja 25 protsenti vastajatest.

«Aktsiad on riskantsemad varad ja see, et investeerimisega tegelevate eestimaalaste seas on eelistatud just aktsiad, näitab nende kõrgemat huvi ja teadlikkust valdkonnast, võrreldes teiste Balti riikidega,» tõi Koplimäe välja võimalikud põhjendused uuringu tulemustele.

Aktsiatesse investeerimine on ühtviisi populaarne kõigis vanusegruppides.

«Eesti paistab siin võrreldes naaberriikidega jälle silma, kuna aktsiatesse investeerimine on populaarne pea kõigis vanusegruppides. Vaid üle 50-aastaste seas väheneb aktsiatesse investeerinute hulk mõnevõrra. Läti ja Leedu elanikest tõid vaid ligi 30 protsenti 18–29-aastastest välja, et nad on aktsiatesse raha paigutanud,» märkis Koplimäe.

«Kuigi hiljutised turutrendid ja elukalliduse kasv on muutnud inimesed oma investeeringute tegemisel pigem ettevaatlikumaks ja kaalutlevamaks, siis viimastel kuudel on Eestis siiski lisandunud neid, kes kaaluvad investeerimisega alustamist. 17 protsenti vastanutest tõi välja, et plaanivad lähiajal investeerimisega alustada, samas kui eelmisel aastal tõid selle välja 11 protsenti vastanutest,» ütles Koplimäe.

SEB korraldatud uuring Eestis, Lätis ja Leedus toimus 2023. aasta veebruaris. Uuringu viis läbi Norstat ja kokku vastas küsimustele Balti riikides 3006 inimest vanuses 18–74 eluaastat, neist Eestis 1000.

Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Märksõnad
Tagasi üles